1. Laboratorium 2.1 – płytka EDU
 2. Laboratorium 2.2 – Moduł 328 (UART)
 3. Laboratorium 2.3 – Moduł 328 (I2C, RTC)
 4. Laboratorium 2.4 – Moduł 328 (I2C, IMU)

 

Instrukcja pierwszych kroków w programie Eclipse

 

Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku zajęć laboratoryjnych:
 1. W programie laboratorium jest 6 ćwiczeń.
 2. Każde laboratorium oceniane jest osobno, w czasie zajęć należy prezentować prowadzącemu wykonane kolejne zadania.
 3. Na ocenę końcową z laboratorium składa się:
  • 6 najlepsze oceny z ćwiczeń + ocena z kolokwium na ostatnich zajęciach (najgorsza ocena odpada),
  • aktywność na zajęciach – może spowodować podwyższenie oceny końcowej do 5,5
 4. Wolno mieć co najwyżej jedno niezaliczone ćwiczenie (w ramach zasady: najgorsza ocena odpada).
 5. Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych reguł w uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach.

 

Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku projektu:
 1. Chęć wykonywania projektu najpóźniej można zgłosić na 2 zajęciach wraz z  proponowanych tematem projektu i wstępną listą funkcji.
 2. Ostateczny temat i listę funkcjonalności projektu (nie ma możliwości zmiany w czasie semestru) z podziałem na funkcje podstawowe, które muszą zostać zrealizowane w celu zaliczenia projektu i funkcje dodatkowe, które mogą spowodować podwyższenie oceny należy przesłać mailem na adres: w.tarnawski@pwr.edu.pl w terminie do 1 tygodnia po odbyciu 2 zajęć laboratoryjnych przez studenta (terminie 2 zajęć zgodnie z planem zajęć).
 3. Projekt należy wykonywać w domu, w razie pojawienia się problemów należy jak najszybciej powiadomić prowadzącego i umówić się na konsultacje. Monitorowanie problemów na bieżąco pozwoli zaliczyć projekt jeśli ostatecznie nie uda się zrealizować założonych funkcji.
 4. W ramach wykonywania projektu należy zgłosić się na 4 laboratorium z krótkim sprawozdaniem lub konsultacje w tym terminie i zaprezentować, co zostało już wykonane (jeśli wystąpią problemy istnieje możliwość niewielkich zmian w założeniach projektu tak aby jego zakończenie zakończyło się sukcesem) – sprawozdanie pośrednie z prac jest obowiązkowe w celu zaliczenia końcowego projektu.
 5. Na ostatnich zajęciach laboratoryjnych należy zaprezentować skończony projekt (przez zajęciami należy wysłać prowadzącemu spakowany projekt – kod źródłowy programu i dokumentacje projektu).
 6. Na podstawie porównania zrealizowanych funkcji z listą funkcjonalności projektu i zastosowanych rozwiązań zostanie wystawiona ocena końcowa.
Literatura pomocnicza:
 1. “Mikrokontrolery AVR – język C : podstawy programowania” Mirosław Kardaś
 2. “Język C : pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych”  Mirosław Kardaś
 3. “AVR : układy peryferyjne” Tomasz Francuz
 4. “Język C dla mikrokontrolerów AVR : od podstaw do zaawansowanych aplikacji” Tomasz Francuz.
Pomocne strony internetowe:
 1. http://kursc.forbot.pl/
 2. http://mikrokontrolery.blogspot.com/