Kurs dla studentów Politechniki Wrocławskiej.

Zapoznanie z systemami embedded i wykorzystaniem systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS.