Zakres laboratorium:
 1. Program testowy
 2. Wykorzystanie przerwań wewnętrznych – praca z dokumentacją mikrokontrolera – dokumentacja
 3. Przerwania zewnętrzne – obsługa przycisków
 4. Konfiguracja układu licznikowego do pracy z zadanymi parametrami
 5. Obsługa wyświetlacza 7-segmentowego na przerwaniach
 6. Obsługa enkodera mechanicznego – impulsator

 

1. Program testowy
 • podłączyć diody do pinów PD0 i PD1 i skonfigurować odpowiednie piny
 • napisać program, który będzie migał diodą PD0 z częstotliwością 1Hz
 • program w pętli while powinien zajmować tylko dwie linijki -> dwie komendy
 • przemyśleć jak napisać program, który będzie migał diodą na pinie PD1 z częstotliwością 2Hz (tylko przemyśleć)
2. Przerwania wewnętrzne od licznika – konfiguracja
 • podłączyć diody do pinów PD0 i PD1 i skonfigurować odpowiednie piny
 • wgrać do środowiska programistycznego poniższy kod programu
 • uzupełnić fragmenty aby uruchomić przerwanie na liczniku Timer1 działające z częstotliwością 2Hz
 • uzupełnić przerwanie o komendę migania diodą na porcie PD1

Pytania – zrobić notatkę:

 • jak działa ten program?
 • czy w pętli głównej programu możemy napisać kod blokujący (taki, który blokuje program na dłuższy czas), a dioda i tak będzie migać z dobrą częstotliwością?
 • co się stanie jak zablokujemy przerwanie, np. dodamy “_delay_ms(5000)” ? Jak będą działać diody?
3. Przerwania zewnętrzne – dioda LED
 • na bazie programu z zadania 2, wykonać kolejne zadanie
 • dioda podłączona do PD0 ma ciągle migać w pętli głównej programu. Dioda z pinu PD1 – działa w przerwaniu od Timer1, dioda miga
 • podłączyć kolejną diodę do pinu PD5 i skonfigurować odpowiednie piny
 • podłączyć przycisk do pinu gdzie jest możliwość obsługi przerwania zewnętrznego (INT0)
 • skonfigurować pin do obsługi przycisków (PULL-UP)
 • skonfigurować przerwanie zewnętrzne dla wybranego pinu z reakcją na zbocze opadające (należy ustawić dwa bity zgodnie z dokumentacją)
 • funkcja przerwania INT0-> ISR(INT0_vect)
 • każde przyciśnięcie przycisku generuje przerwanie, w przerwaniu powinna być przełączana dioda podłączona do pinu PD5

Pytania – zrobić notatkę:

 • co to jest zbocze opadające, zbocze narastające?
 • czy program przełączy stan diody natychmiast, czy będzie opóźnienie z innego przerwania lub pętli głównej? Jak zadziała jeśli w pętli głównej będzie dłuższe zadanie?
 • co się stanie jak w przerwaniu od przycisku dodamy opóźnienie 5000ms? (przerwanie należy ciągle wywoływać, naciskać przycisk)
 • co się stanie jak w przerwaniu od licznika dodamy opóźnienie 5000ms?
 • dlaczego dwa powyższe zadania działają inaczej, jaka jest różnica i dlaczego?
4. Wyświetlacz 7-segmentowy na przerwaniach
 • przerobić program z poprzedniego laboratorium tak aby wyświetlacz 7-segmetnowy obsługiwał liczby w zakresie 0-9999,
 • powinna być zmienna globalna “liczba”, której wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu
 • odświeżanie wyświetlacza (multipleksowanie) należy przenieś do przerwania wewnętrznego, należy odpowiednio skonfigurować czasy przerwania
 • w wywołaniu przerwania nie wolno używać funkcji opóźniających, kod programu powinien być jak najszybszy
 • w pętli głównej zrobić licznik liczący od 0 do 250 co jedną sekundę, wartość wyświetlić na wyświetlaczu

 

5. Enkoder mechaniczny – impulsator
 • na bazie zadania 4 przygotować program, który zmienia wartość zmiennej “wartosc” za pomocą enkodera i prezentuje ją na wyświetlaczu 7-segmentowym. Skasować licznik z pętli głównej programu.
 • działanie enkodera zostało zaprezentowane na rysunku poniżej
 • podłączyć enkoder, piny “Enc_A” i “Enc_B” do pinów mikrokontrolera, pin “Enc_com” do GND
 • skonfigurować piny jak do obsługi przycisków (PULL-UP)
 • napisać program, który odczyta kierunek obrotu enkodera i będzie zwiększał, zmniejszał zmienną “wartosc”
 • zmienna “wartosc” ma być wyświetlana na wyświetlaczu 7-segmentowym
 • zakres liczb jakie może przyjmować zmienna “wartość” to -100 do 100. Napisać odpowiednie zabezpieczenia i wyświetlanie liczby ujemnej
Sygnał generowany przez obrót enkodera.