Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku zajęć laboratoryjnych:
 1. W programie laboratorium jest 6 ćwiczeń.
 2. Każde laboratorium oceniane jest osobno, w czasie zajęć należy prezentować prowadzącemu wykonane kolejne zadania.
 3. Na ocenę końcową z laboratorium składa się:
  • 5 najlepszych ocen z ćwiczeń (najgorsza ocena odpada),
  • aktywność na zajęciach – może spowodować podwyższenie oceny końcowej do 5,5
 4. Wolno mieć co najwyżej jedno niezaliczone ćwiczenie (w ramach zasady: najgorsza ocena odpada).
 5. Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych reguł w uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach.

 

Literatura pomocnicza:

 1. “STM32 : aplikacje i ćwiczenia w języku C z biblioteką HAL”,  Marek Galewski 2019
 2. “Mikrokontrolery STM32 dla początkujących”, Aleksander Kurczyk 2019
 3. “Mikrokontrolery STM32 w systemach sterowania i regulacji.”, Maciej Szumski 2019

Materiały dodatkowe:

 1. kurs Forbot o STM32F4 (link)