Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom zagadnienia i możliwości jakie wiążą się z tymi pojęciami. Studenci po kolei (co drugi tydzień) odwiedzają przygotowane inne laboratoria, gdzie prowadzący będzie opowiadał o sprzęcie (tematyce) sali w jakiej obecnie się znajdują. Prowadzący każdej pracowni ustala na początku zajęć formę zaliczenia na podstawie której wystawia studentom ocenę. Takie oceny cząstkowe trafiają do prowadzącego głównego, który wystawia ocenę końcową.

 

Kolejność sal: 06,010,021,125,320,322

 

Materiały do zajęć w sali 322/C-3:

 

Materiały do zajęć w sali 022/C-3: