Domyślnie opcja wyświetlania typu float przez funkcję z rodziny “printf” jest wyłączona. Włączenie tej opcji wymaga dodania argumentów przy kompilacji kodu i powoduje dołączenie dodatkowych bibliotek, co przekłada się negatywnie na końcowy rozmiar programu (wykorzystanie typu float w funkcji printf zwiększa rozmiar programu).

Jednak czasem zachodzi potrzeba łatwego wyświetlenia wartości z przecinkiem więc należy skonfigurować STM32CubeIDE  w następujący sposób:

  1. wchodzimy w ustawienia projektu (klikamy prawym przyciksime myszki na nazwie projektu po lewej stronie i wybieramy opcje “Properties”),
  2. przechodzimy do “C/C++ Build” -> “Setting” – > “MCU Settings”
  3. aktywujemy opcje “Use float with printf from…”
  4. konfiguracja powinna wyglądać jak na rysunku poniżej, zapisujemy i kompilujemy kod.

Teraz funkcja sprintf powinna działać z liczbami typu float.