Zakres laboratorium:

 1. Zapoznanie z płytką EduTar
 2. Typy zmiennych dla mikrokontrolerów AVR
 3. Operacje bitowe
 4. Rejestry DDRx, PORTx, PINx – sterowanie portami
 5. Odczytywanie stanu pinu – obsługa przycisków, drgania styków

Przykładowy schemat z laboratorium wstępnego:

1. Zapoznanie z płytką EduTar

Strona płytki EduTar: link

Dane techniczne mikrokontrolera ATmega328P:

 • Rodzina: AVR
 • Organizacja pamięci Flash: 32kb
 • Pamięć EEPROM: 1024B
 • Pamięć SRAM: 2048B
 • Częstotliwość maksymalna: 20MHz
 • Napięcie pracy: 1,8 – 5,5V
 • Liczba wejść/wyjść: 23
 • Liczba kanałów PWM: 4
 • Obudowa: TQFP32

Moduł Arduino nano:

 • Atmega328P
 • programowanie/ komunikacja z komputerem: UART
 • częstotliwość taktowania przy wykorzystaniu zewnętrznego kwarcu: 16MHz
 • pinout zgodny z rysunkiem: link

 

2. Typy zmiennych dla mikrokontrolerów AVR

Mikrokontrolery AVR np. ATmega328P są mikrokontrolerami 8-biotowymi (wszystkie rejestry mają pojemność 8 bitów). Oznacza to, że potrafią wykonywać proste operacje tylko na liczbach 8-biotowych, w celu wykonania operacji na większych liczbach mikrokontroler musi wykonać kilka instrukcji, co wpływa na wydajność programu. Dlatego lepiej jest korzystać z mniejszych zmiennych niż 32 bitowe, które zostały zdefiniowane w bibliotece (stdint.h).

Typy zmiennych dla liczb dodatnich (bez znaku) i całkowitoliczbowych:

 • uint8_t – 0 – 255
 • uint16_t – 0 – 65535
 • uint32_t – 0 – 4294967295
 • uint64_t – 0 – 18446744073709551615

Zmienne z znakiem i całkowitoliczbowe:

 • int8_t – -128 – 127
 • int16_t – -32768 – 32767
 • int32_t – -2147483648 – 2147483647
 • int64_t – -9223372036854775808 – 9223372036854775807

Zmienne dla liczb zmiennopozycyjnych (liczba z przecinkiem) – typy zajmujące dużo pamięci:

 • float (4 bajty)
 • double (8 bajty, w Arduino 4 bajty)

Zmienne inne:

 • char – zmienna 8 bitowa do przechowywania znaków
 • bool – true/false – przechowuje wartość na pierwszej pozycji bajtu (0b00000001/0b00000000) ale i tak zajmuje 8 bitów.

Zadanie 2.1

 • wyniki zapisywać na kartce w celu pokazania prowadzącemu
 • przygotować i skompilować poniższy program

 • ile pamięci zajmuje program przy rozmiarze tablicy 10?
 • zmienić rozmiary tablicy na 100,1000,2000
 • zanotować informacje o wykorzystanej ilości pamięci
 • zmienić typ uin8_t na int i przeprowadzić takie same testy

Zadanie 2.2

 • skompilować poniższy program:

 

 

 • ile pamięci zajmuje program, którzy wykorzystuje liczby zmiennoprzecinkowe
 • zmienić typ liczby “zmienna” z float na uint8_t
 • ile pamięci teraz zajmuje program, ile pamięci dodatkowo musi wykorzystać kompilator aby móc obsługiwać liczby zmiennoprzecinkowe?

Jakie wnioski można wysunąć? Przemyśleć i zaprezentować prowadzącemu wyniki i przedstawić wnioski.

3. Operacje bitowe

 • Zaprzeczenie NOT: ~
 • Iloczyn AND: &
 • Suma OR: |
 • Suma wyłaczająca XOR: ^
 • Przesunięcie w prawo: >>
 • Przesunięcie w lewo: <<

 

Bity, bajty itd. – o co w tym chodzi???

uint8_t liczba= 209;  uint8_t liczba= 0b11010001; uint8_t liczba= 0xD1;

bajt_01_small
Bajt interpretowany jako liczba bez znaku. Źródło*

int8_t liczba= -47;  int8_t liczba= -0b11010001; int8_t liczba= -0xD1;

bajt_02_small
Bajt o tej samej zawartości, teraz interpretowany jako liczba ze znakiem. Źródło*

uint16_t liczba= 37585;  uint16_t liczba= 0b1001001011010001; uint8_t liczba= 0x92D1;

dwa_bajty_01_small
Dwa bajty interpretowane jako liczba bez znaku. Źródło*

 

 

4. Rejestry DDRx, PORTx, PINx – sterowanie portami

Wyprowadzenia mikrokontrolera Atmega328P

Wyprowadzenia mikrokontrolera – sterowanie:

 • Port B – PB0-PB7 – DDRB, PORTB, PINB
 • Port C – PC0-PC6 – DDRC, PORTC, PINC
 • Port D – PD0-PD7 – DDRD, PORTD, PIND

 

Rejestry – a o co chodzi?

Rejestr DDRx – rejestr kierunku:

 • 0 – ustawia wyprowadzenie jako wejście
 • 1 – ustawia  wyprowadzenie jako wyjście

Rejestr PORTx – rejestr wyjściowy – gdy DDRx ==1:

 • 0 – ustawia wyprowadzenie w stan niski
 • 1 – ustawia wyprowadzenie w stan wysoki

Rejestr PORTx – rejestr wyjściowy – gdy DDRx ==0:

 • 0 – nic nie robi (stan wysokiej impedancji)
 • 1 – pull-UP – podciągnięcie wyprowadzenia do VCC przez rezystor 10k (zapobiega pojawianiu się nieokreślonych stanów na wyprowadzeniu)

Rejestr PINx – rejestr wejściowy – tylko do odczytu:

 • 0 – oznacza stan niski na wyprowadzeniu
 • 1 – oznacza stan wysoki na wyprowadzeniu

Podsumowując:

DDRx PORTx PINx*
Wyjście stan niski 1 0
Wyjście stan wysoki 1 1
Wejście wysoka impedancja 0 0
Wejście PULL-UP 0 1
Odczyt wejścia – stan wysoki 0 x 1
Odczyt wejścia – stan niski 0 x 0

*-tylko do odczytu

W celu ustawienia wyprowadzenie PD6 jako wyjście w stanie wysokim należy:

 

W celu ustawienia wyprowadzenie PD6 jako wyjście w stanie niskim należy:

 

Program realizujący miganie diodą:

Można też krócej:

 

 

Rejestry są zmiennymi do których można zapisywać wartość, więc są różne sposoby ich modyfikacji:

 1. DDRD=0xFF;
 2. DDRD |= (1<<PD0) | … | (1<<PD7)
 3. sbi(DDRD, PD0) … sbi(DDRD, PD7)

 

Sterowanie wyprowadzeniami mikrokontrolera jako wyjścia.

Zadanie 4.1

 • podłączyć diody:
  • LED1 do PD0, …………., LED8 do PD7
 • włączyć wszystkie diody LED – jak można to zrobić, przetestować 3 sposoby
 • napisać funkcję, która będzie mrugała wszystkimi diodami z częstotliwością 1s

Zadanie 4.2

 • podłączyć diody jak w poprzednim zadaniu
 • przygotować funkcje, która będzie realizowała zadanie “biegający punkt”. Jedna dioda na linijce diodowej jest włączona i porusza się w lewo lub w prawo – w zależności gdzie świecący punkt był wcześniej.
5. Odczytywanie stanu pinu – obsługa przycisków, drgania styków
Sterowanie wyprowadzeniami mikrokontrolera jako wejścia.

W pliku nagłówkowym <avr/sfr_defs.h> zdefiniowana makra “bit_is_set(reg,bit)” i “bit_is_clear(reg,bit)”

Zadanie 5.1

 • podłączyć diody jak w poprzednim zadaniu
 • podłączyć przewód do PB0
 • stworzyć funkcję: przyciśnięcie przycisku (przewód podłączony do GND) – wszystkie diody świecą się. Przycisk puszczony (przewód odłączone od GND) – wszystkie diody są wyłączone
 • jak działa program? czy jest jakiś problem? jak go rozwiązać?

Zadanie 5.2

 • podłączyć diody jak w poprzednim zadaniu
 • podłączyć przewód do PB1
 • napisać program przycisku bistabilnego – przyciśnięcie przycisku (przewód podłączony do GND i odłączony) – diody świecą. Drugi raz przyciśnięcie przycisku (przewód podłączony do GND i odłączony) – wszystkie diody są wyłączone
 • jak działa program? czy jest jakiś problem? jak go rozwiązać?

Zadanie 5.3

 • podłączyć diody jak w poprzednim zadaniu
 • podłączyć przycisk SW_1 do PB0
 • podłączyć przycisk SW_2 do PB1
 • zapoznać się jak elektronicznie są podłączone przyciski
 • napisać program przycisku monostabilnego – przycisk SW_1 wciśnięty LED1 świeci, przycisk SW_1 niewciśnięty LED1 nie świeci
 • napisać program przycisku bistabilnego – jedno wciśnięcie przycisku SW_2 LED2 świeci, drugie wciśnięcie przycisku SW_2  LED2 nie świeci
 • powyższe funkcje działają w jednym programie
 • jak działa program? czy jest jakiś problem? jak go rozwiązać?

6. Podsumowanie

Zadanie 6.1

 • podłączyć diody jak w poprzednim zadaniu
 • podłączyć przycisk SW_1 do PB0, …………, SW_4 do PB3
 • napisać program:
  • przyciskanie przycisku SW_2 powoduje zwiększania liczby świecących diod LED
  • przyciskanie przycisku SW_1 powoduje zmniejszanie liczby świecących diod LED
  • przyciśnięcie przycisku SW_3 powoduje wyłączenie wszystkich diod LED
  • przyciśnięcie przycisku SW_4 powoduje włączenie wszystkich diod LED
  • trzymanie wciśnięte przycisku nie powoduje zmiany

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres laboratorium 2017-2021 (nie aktualne)

Zakres laboratorium:
 1. Zapoznanie z płytką EDU
 2. Typy zmiennych dla mikrokontrolerów AVR
 3. Operacje bitowe
 4. Rejestry DDRx, PORTx, PINx – sterowanie portami
 Zadania do wykonania:
 • Zadanie 1.1
 • Zadanie 2.1
 • Zadanie 2.2
 • Zadanie 4.1
1. Zapoznanie z płytką EDU (płytka EDU)
opis-EDU
Rozmieszczenie elementów na płytce.

Do czego mogą służyć poszczególne elementy?

Dane techniczne mikrokontrolera ATmega32A:

 • Rodzina: AVR
 • Organizacja pamięci Flash: 32kb
 • Pamięć EEPROM: 1024B
 • Pamięć SRAM: 2048B
 • Częstotliwość maksymalna: 16MHz
 • Napięcie pracy: 2,7 – 5,5V
 • Liczba wejść/wyjść: 32
 • Liczba kanałów PWM: 4
 • Liczba timerów 8-bit: 2
 • Liczba timerów 16-bit: 1
 • Obudowa: DIP40

Przykładowy wynik kompilacji:

wynik kompilacji
Wynik kompilacji.

 

Program – pamięć Flash

Data – pamięć SRAM (20% – minimalna wartość jaka powinna być dostępna)

 Zadanie 1.1

 • Utworzyć nowy projekt z plikami “GLOBAL.h” i “main.cpp” (szablony plików na stronie  Środowisko programistyczne AVR). Podłączyć programator, skompilować i wgrać program do mikrokontrolera.
 • Ile pamięci zajmuje ten program?

 

2. Typy zmiennych dla mikrokontrolerów AVR

Mikrokontrolery ATmega32 i ATmega328P są mikrokontrolerami 8-biotowymi (wszystkie rejestry mają pojemność 8 bitów). Oznacza to, że potrafią wykonywać proste operacje tylko na liczbach 8-biotowych, w celu wykonania operacji na większych liczbach mikrokontroler musi wykonać kilka instrukcji, co wpływa na wydajność programu. Dlatego też w pakiecie WinAVR można znaleźć specjalne typy zmiennych z dokładnym sprecyzowaniem rozmiaru zmiennej (stdint.h).

Typy zmiennych dla liczb dodatnich (bez znaku) i całkowitoliczbowych:

 • uint8_t – 0 – 255
 • uint16_t – 0 – 65535
 • uint32_t – 0 – 4294967295
 • uint64_t – 0 – 18446744073709551615

Zmienne z znakiem i całkowitoliczbowe:

 • int8_t – -128 – 127
 • int16_t – -32768 – 32767
 • int32_t – -2147483648 – 2147483647
 • int64_t – -9223372036854775808 – 9223372036854775807

Zmienne dla liczb zmiennopozycyjnych (liczba z przecinkiem) – typy zajmujące dużo pamięci:

 • float (4 bajty)
 • double (8 bajty, w Arduino 4 bajty)

Zmienne inne:

 • char – zmienna 8 bitowa do przechowywania znaków
 • bool – true/false – przechowuje wartość na pierwszej pozycji bajtu (0b00000001/0b00000000) ale i tak zajmuje 8 bitów.

 

 

 

Bity, bajty itd. – o co w tym chodzi???

uint8_t liczba= 209;  uint8_t liczba= 0b11010001; uint8_t liczba= 0xD1;

bajt_01_small
Bajt interpretowany jako liczba bez znaku. Źródło*

int8_t liczba= -47;  int8_t liczba= -0b11010001; int8_t liczba= -0xD1;

bajt_02_small
Bajt o tej samej zawartości, teraz interpretowany jako liczba ze znakiem. Źródło*

uint16_t liczba= 37585;  uint16_t liczba= 0b1001001011010001; uint8_t liczba= 0x92D1;

dwa_bajty_01_small
Dwa bajty interpretowane jako liczba bez znaku. Źródło*

 

Zadanie 2.1

 • wyniki zapisywać na kartce w celu pokazania prowadzącemu
 • przygotować i skompilować poniższy program

 • ile pamięci zajmuje program przy rozmiarze tablicy 10?
 • zmienić rozmiary tablicy na 100,1000,2000
 • zanotować informacje o wykorzystanej ilości pamięci
 • zmienić typ uin8_t na int i przeprowadzić takie same badania

Zadanie 2.2

 • skompilować poniższy program:

 

 

 • ile pamięci zajmuje program, którzy wykorzystuje liczby zmiennoprzecinkowe
 • zmienić typ liczby “zmienna” z float na uint8_t
 • ile pamięci teraz zajmuje program, ile pamięci dodatkowo musi wykorzystać kompilator aby móc obsługiwać liczby zmiennoprzecinkowe?

Jakie wnioski można wysunąć? Przemyśleć i zaprezentować prowadzącemu wyniki i przedstawić wnioski.

3. Operacje bitowe
 • Zaprzeczenie NOT: ~
 • Iloczyn AND: &
 • Suma OR: |
 • Suma wyłaczająca XOR: ^
 • Przesunięcie w prawo: >>
 • Przesunięcie w lewo: <<

Zapoznać się z działaniem operacji: link1

W pliku “GLOBAL.h” znajdują się funkcje do operacji bitowych:

 • sbi(rejestr,bit) – ustawia w rejestrze bit(pozycje) jako 1 – SET
 • cbi(rejestr,bit) – ustawia w rejestrze bit(pozycje) jako 0 – CLEAR
 • tbi(rejestr,bit) – ustawia w rejestrze bit(pozycje) na przeciwną wartość – TOGGLE

 

4. Rejestry DDRx, PORTx,PINx – sterowanie portami
ATmega32A - wyprowadzenia
ATmega32A – wyprowadzenia

Wyprowadzenia mikrokontrolera – sterowanie:

 • Port A – PA0-PA7 – DDRA, PORTA, PINA
 • Port B – PB0-PB7 – DDRB, PORTB, PINB
 • Port C – PC0-PC7 – DDRC, PORTC, PINC
 • Port D – PD0-PD7 – DDRD, PORTD, PIND

 

Rejestry – a o co chodzi?

Rejestr DDRx – rejestr kierunku:

 • 0 – ustawia wyprowadzenie jako wejście
 • 1 – ustawia  wyprowadzenie jako wyjście

Rejestr PORTx – rejestr wyjściowy – gdy DDRx ==1:

 • 0 – ustawia wyprowadzenie w stan niski
 • 1 – ustawia wyprowadzenie w stan wysoki

Rejestr PORTx – rejestr wyjściowy – gdy DDRx ==0:

 • 0 – nic nie robi (stan wysokiej impedancji)
 • 1 – pull-UP – podciągnięcie wyprowadzenia do VCC przez rezystor 10k (zapobiega pojawianiu się nieokreślonych stanów na wyprowadzeniu)

Rejestr PINx – rejestr wejściowy – tylko do odczytu:

 • 0 – oznacza stan niski na wyprowadzeniu
 • 1 – oznacza stan wysoki na wyprowadzeniu

Podsumowując:

DDRx PORTx PINx*
Wyjście stan niski 1 0
Wyjście stan wysoki 1 1
Wejście wysoka impedancja 0 0
Wejście PULL-UP 0 1
Odczyt wejścia – stan wysoki 0 x 1
Odczyt wejścia – stan niski 0 x 0

*-tylko do odczytu

W celu ustawienia wyprowadzenie PD6 jako wyjście w stanie wysokim należy:

 

W celu ustawienia wyprowadzenie PD6 jako wyjście w stanie niskim należy:

 

Program realizujący miganie diodą:

Można też krócej:

 

Pierwsze kroki:

 • podłączyć port D do linijki diodowej według schematu (jeśli zworki są w innym położeniu to należy je przepiąć):
led-linijka
Zworki powinny być u góry (założone na VCC i A)
 • ustawić cały port D jak wyjścia – będzie służył do sterowania diodami. W celu uruchomienia diody należy ustawić stan niski na wyprowadzeniu mikrokontrolera.

Kilka sposobów:

 1. DDRD=0xFF;
 2. DDRD |= (1<<PD0) | … | (1<<PD7)
 3. sbi(DDRD, PD0) … sbi(DDRD, PD7)

 

Zadanie 4.1 – sterowanie wyprowadzeniami mikrokontrolera:

 • włączyć wszystkie diody LED – jak można to zrobić, przetestować 3 sposoby
 • napisać funkcję, która będzie mrugała wszystkimi diodami z częstotliwością 1s
 • przygotować funkcje, która będzie realizowała zadanie “biegający punkt”. Jedna dioda na linijce diodowej jest włączona i porusza się w lewo lub w prawo – w zależności gdzie świecący punkt był wcześniej.

 

Zadanie domowe (wykonuje każda osoba samodzielnie):
 • zapoznać się z tworzeniem schematów elektronicznych (Link2)
 • narysować schemat elektroniczny na podstawie układu z zadania 4.1 (biegający punkt)
 • schemat musi zawierać: mikrokontroler, podłączenie programatora, układ stabilizacji napięcia, diody LED z rezystorami
 • schematy mogą być wykonane w programie komputerowym lub narysowane odręcznie,
 • kompletne/prawidłowe schematy należy przynieść na kolejne zajęcia na kartce A4

 

Zadania na przyszłe laboratorium:
 1. Utrwalić wiadomości dotyczące obsługi portów (rejestr DDRx, PORTx, PINx – do czego służy, jak czytać?)
 2. Co to jest klawiatura matrycowa, jak obsługiwać? (klawiatura 4×4)
 3. Wyświetlacz LCD oparty o sterownik HD44780 – jak obsługiwać?
 4. Algorytm kalkulatora liczb całkowitych opartego o klawiaturę 4×4 (problem wczytywania liczb), wyświetlacz LCD (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, wynik, anuluj)

* – http://apollo.astro.amu.edu.pl/PAD/index.php?n=Dybol.DydaktykaBinaria1