Zakres laboratorium:
 1. Utrwalenie wiadomości o obsłudze portów mikrokontrolera – obsługa wyjść, wejść
 2. Generowanie dźwięku – buzzer
 3. Obsługa wejść – obsługa 4 przycisków – drgania styków
 4. Sterowanie wyświetlaczem 7-segmentowym – 1 cyfra
 5. Sterowanie wyświetlaczem 7-segmentowym – 4 cyfry – multipleksowanie
1.Utrwalenie wiadomości o obsłudze portów mikrokontrolera – obsługa wyjść, wejść

Zadanie 1.1 (wspólne)

 • jak ustawić wyprowadzenie mikrokontrolera PB0 jako wyjście w stanie wysokim?
 • jak ustawić wyprowadzenie mikrokontrolera PB0 jako wyjście w stanie niskim?
 • co to jest stan wysokiej impedancji? jak można go uniknąć?
 • co to są drgania styków, jak z sobie z nimi radzić?
 • jak ustawić wejście PC0 w stanie wejścia z PULL-UP?
2.Generowanie dźwięku – buzzer
Schemat podłączenie buzzera na płytce EduTar-NANO

Zadanie 2.1 (wspólne)

 • jakim sygnałem sterujemy taki buzzer? Podłączyć za pomocą przewodu do sygnału sterującego i sprawdzić działanie

Zadanie 2.2

 • utworzyć program, który odlicza do 8, co 1sekunde. Odliczanie zaprezentować za pomocą narastającego paska z diod LED – zaczynamy od wyłączonych diod LED, a kończymy jak wszystkie świecą
 • każde zwiększenie licznika o jeden jest sygnalizowane, krótkim sygnałem dźwiękowym generowanym przez buzzer
 • po odliczeniu do 8 wszystkie diody jednocześnie migają przez 5 sekund i jest przerywany sygnał akustyczny
 • po zakończeniu cyklu, program nic nie robi, kolejne uruchomienie odliczania wymaga zresetowania układu

 

3.Sterowanie wyświetlaczem 7-segmentowym – 1 cyfra

Zadanie 3.1 (wspólne)

 • jak działa taki wyświetlacz?
 • podłączyć przewody do wyświetlacza 7-segmentowego i wysterować odpowiednie segmenty tak aby została wyświetlona cyfra 2
Schemat podłączenie wyświetlacza 7-segmentowego na płytce EduTar-NANO

Zadanie 3.2

 • podłączyć wyświetlacz do mikrokontrolera, segmenty sterujemy portem D
 • załączenie cyfry 1, pin ,,7SEG_S1” podłączyć do pinu PC0
 • wysterować odpowiednie wyprowadzenia mikrokontrolera, aby obsługiwać wyświetlacz
 • utworzyć tablicę 10-elementową zawierającą konfiguracje pinów do wyświetlania odpowiednich cyfr, tab[0]- wyświetla 0, tab[5]-wyświetla 5
 • przygotowaną tablicę można łatwo podstawiać jako ustawienie staniu/niskiego wysokiego odpowiednich pinów np. PORTD=tab[4];
 • utworzyć program, który co 1 sekundę zwiększa licznik w zakresie 0-9, postęp wyświetla na wyświetlaczu 7-segmentowym
 • po odliczeniu do 9, następuje rozpoczęcie od nowa
4.Sterowanie wyświetlaczem 7-segmentowym – 4 cyfry – multipleksowanie

Zadanie 4.1

 • załączenie cyfry 2, pin ,,7SEG_S2” podłączyć do pinu PC1
 • załączenie cyfry 3, pin ,,7SEG_S3” podłączyć do pinu PC2
 • załączenie cyfry 4, pin ,,7SEG_S4” podłączyć do pinu PC3
 • utworzyć program, który wykorzysta multipleksowanie i wyświetli na wyświetlaczu 4 cyfrową dowolną liczbę

Zadanie 4.2

 • stworzyć timer do gotowania
 • za pomocą przycisków (podłączyć pod wybrane wejścia) można ustawić czas w sekundach jaki ma zostać odliczony
 • przycisk SW4 powoduje uruchomienie odliczania w dół
 • przycisk SW3 kasuje ustawiony czas, przerywa odliczanie
 • reprezentacja ustawiania czasu, odliczania ma odbywać się na wyświetlaczu 7 segmentowym
 • po odliczeniu czasu-odliczenie do 0, uruchamia się sygnał dźwiękowy przez 2 sekundy informujący, że ustawiony czas minął
 • program po zakończeniu sygnalizacji wraca do trybu ustawiania czasu