Strona producenta i dokumentacja techniczna płytki EduTar-Nano: link

 

 

 

Dokumentacja techniczna mikrokontrolera ATmega328P: link

Oprogramowanie Arduino z dodatkowymi bibliotekami: Arduino 1.8.19

Instrukcja kompilacji programu w Arduino do pliku HEX: instrukcja

Rozbudowany symulator Arduino online: https://wokwi.com/

Program do programowania mikrokontrolera (ustawić urządzenie na Nano(Atmega328) i prędkość transmisji na 115200): Xloader

Wyprowadzenia modułu Arduino NANO:

Obsługa LCD:

 

Przykładowe programy:

  • program demo – wyświetla na LCD napis, godzinę z układu RTC i temperature z układu DS8b20 (nalezy podłączyć pin ‘DS_conn’ do pinu D2 Arduino)
  • lekcje 1 – przykładowe lekcje dla płytki edukacyjnej

Obsługa czytnika kart RFID:

Opis
Płytka EduTar

Moduł RFID-MFRC522

Zasilanie +3.3V

3V3

3.3V

Zasilanie GND

GND

GND
MISO

D12

MISO

MOSI

D11

MOSI

SCK


D13

SCK

CS

D10

SDA

RST

D9

RST