Wykład:

 1. Wykład o schematach – symbole
 2. Wykład o schematach i płytkach drukowanych
 3. Wykład o sterowaniu silników DC
 4. Wykład o sterowaniu silników krokowych i BLDC
 5. Układy pomiarowe
 6. Kolokwium

 

Laboratorium:

Uwagi i informacje o kursie:

 1. W programie laboratorium jest 8 zajęć, gdzie studenci pracują w grupach nad zadanym tematem.
 2. Na 1 zajęciach przedstawiany jest zarys przedmiotu i wyjaśnianie zasady zaliczenia.
 3. Na 2 zajęciach studenci wybierają temat projektu do wykonania i ustalają jego funkcjonalność.
 4. Na 4-5 zajęciach studenci przedstawiają postępy w realizacji projektu, ostatni termin na drobne zmiany w funkcjonalności projektu.
 5. Na 7 zajęciach studenci przedstawiają wykonane urządzenie i raport końcowy.
 6. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie:
  1. zaangażowania w zajęcia (aktywność)
  2. końcowej funkcjonalności wykonanego urządzenia
  3. raportu/dokumentacji dotyczącej wykonane urządzenia

Wytyczne do zaliczenia laboratorium:

 1. Prezentacja działania wykonanego projektu w ramach konsultacji lub zajęć zdalnych,
 2. Przygotowanie i przesłanie sprawozdania na platformie eportal. Sprawozdanie musi zawierać:
  1. wstęp zawierający opis i założenia realizowanego projektu,
  2. schemat elektroniczny,
  3. projekt płytki PCB do wcześniej przygotowanego schematu,
  4. listę elementów zastosowanych w projekcie z oznaczeniami zgodnymi ze schematem, może być w formie tabeli,
  5. zdjęcia projektu, jego funkcjonalności,
  6. zdjęcie polutowanej płytki PCB z dwóch stron (strona górna-elementy, strona dolna – ścieżki),
  7. opis wybranych elementów, dlaczego zastosowano ten element, jego właściwości,
  8. podsumowanie projektu, co wyszło zgodnie z założeniami, co się nie udało zrobić. Jak można jeszcze rozwinąć projekt itd.

 

W ramach zajęć laboratoryjnych używany jest sprzęt lutowniczy i inne niebezpieczne narzędzia, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Przykładowe projekty do realizacji:

 1. Tester szybkości reakcji/refleksu:
  1. bezprzewodowa: przykład
  2. przewodowa: przykład, przykład2
 2. Czujniki automatyki budynkowej
  1. komunikacja WiFi
  2. komunikacja 433/868MHz
  3. komunikacja bluetooth
  4. komunikacja przewodowa
  5. rejestrator danych
 3. Moduły pomiarowe z interfejsem I2C/CAN/RS485
  1. pomiar napięcia 0-60V
  2. pomiar prądu 0-10A
  3. pomiar prądu 0-25mA
  4. rejestrator pomiarów

Dodatkowe materiały dla studentów: