1.Warunki zaliczenia
Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku zajęć laboratoryjnych – stacjonarnych:
 1. W programie laboratorium jest 6-7 ćwiczeń.
 2. Każde laboratorium oceniane jest osobno, w czasie zajęć należy prezentować prowadzącemu wykonane kolejne zadania (najlepiej każde zadanie potraktować jako nowy program).
 3. Na ocenę końcową z laboratorium składa się:
  • 5-6 najlepszych ocen z ćwiczeń (najgorsza ocena odpada),
  • aktywność na zajęciach
 4. Wolno mieć co najwyżej jedno niezaliczone ćwiczenie (w ramach zasady: najgorsza ocena odpada).
 5. Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych reguł w uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach.
 6. Kody napisanych programów należy zawsze zapisywać/ wysyłać zakończonym laboratorium. Mogą być potrzebne na kolejnych laboratoriach.
 7. Po każdym zakończonym bloku laboratoryjnym należy przygotować schemat elektroniczny z ostatniego wykonanego ćwiczenia. Schemat może być oceniony na kolejnych zajęciach. Brak schematu oznacza obniżenie oceny końcowej z laboratorium o 1.
Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku projektu:
 1. Chęć wykonywania projektu najpóźniej można zgłosić na 2 zajęciach wraz z  proponowanych tematem projektu i wstępną listą funkcji.
 2. Ostateczny temat i listę funkcjonalności projektu (nie ma możliwości zmiany w czasie semestru) z podziałem na funkcje podstawowe, które muszą zostać zrealizowane w celu zaliczenia projektu i funkcje dodatkowe, które mogą spowodować podwyższenie oceny należy przesłać mailem na adres prowadzącego w terminie do 1 tygodnia po odbyciu 2 zajęć laboratoryjnych przez studenta (terminie 2 zajęć zgodnie z planem zajęć).
 3. Projekt należy wykonywać w domu, w razie pojawienia się problemów należy jak najszybciej powiadomić prowadzącego i umówić się na konsultacje. Monitorowanie problemów na bieżąco pozwoli zaliczyć projekt jeśli ostatecznie nie uda się zrealizować założonych funkcji.
 4. W ramach wykonywania projektu należy zgłosić się na 4 laboratorium z krótkim sprawozdaniem lub konsultacje w tym terminie i zaprezentować, co zostało już wykonane (jeśli wystąpią problemy istnieje możliwość niewielkich zmian w założeniach projektu tak aby jego zakończenie zakończyło się sukcesem) – sprawozdanie pośrednie z prac jest obowiązkowe w celu zaliczenia końcowego projektu.
 5. Na ostatnich zajęciach laboratoryjnych należy zaprezentować skończony projekt (przez zajęciami należy wysłać prowadzącemu spakowany projekt – kod źródłowy programu i dokumentacje projektu).
 6. Na podstawie porównania zrealizowanych funkcji z listą funkcjonalności projektu i zastosowanych rozwiązań zostanie wystawiona ocena końcowa.
Literatura pomocnicza:
 1. “Mikrokontrolery AVR – język C : podstawy programowania” Mirosław Kardaś
 2. “Język C : pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych”  Mirosław Kardaś
 3. “AVR : układy peryferyjne” Tomasz Francuz
 4. “Język C dla mikrokontrolerów AVR : od podstaw do zaawansowanych aplikacji” Tomasz Francuz.
Pomocne strony internetowe:
 1. http://kursc.forbot.pl/
 2. http://mikrokontrolery.blogspot.com/
 3. inne kursy Arduino dostępne w internecie

 

2. Szkolenie BHP

Zapoznanie studentów z zasadami BHP pdf. Podpisanie karty szkolenia

3. Przedstawienie środowiska programistycznego i platformy sprzętowej

Zajęcia będą prowadzone na płytce EduTar – link

Środowisko programistyczne: Arduino

Rozbudowany symulator Arduino online: https://wokwi.com/

Płytka z mikrokontrolerem: Arduino NANO – ATMEGA328P – opis pinów: link

4. Pierwszy projekt (dioda LED)

podłączyć diodę LED1 przewodem do VCC – jakie jest zachowanie diody LED?

5. Pierwszy program (dioda LED)
 1. uruchomić i skonfigurować projekt zgodnie z zaleceniami prowadzącego,
 2. podłączyć diodę LED8 do pinu PB5 (D13)
 3. napisać program, który mruga diodę LED na porcie PB5 z częstotliwością 1Hz,
 4. zmodyfikować program:
  1. podłączyć drugą diodę LED7 do pinu PB4(D12)
  2. napisać program, który na przemiennie włącza/wyłącza diodę LED7 i LED8
 5. narysować schemat podłączeń i dokończyć go w domu
 6. zapisać program i zaprezentować prowadzącemu

 

6.Zadanie domowe

Wykonać program z zadania 5 na symulatorze “WOKWI”. Zapoznać się z programowaniem zgodnym z bibliotekami Arduino.