Zakres laboratorium:
 1. Przedstawienie warunków zaliczenia
 2. Szkolenie BHP
 3. Przedstawienie środowiska programistycznego
 4. Pierwszy program (dioda LED)

 

1. Przedstawienie warunków zaliczenia (warunki zaliczenia)

Poinformowanie studentów o wymaganiach i sposobie zaliczenia przedmiotu.

2. Szkolenie BHP

Zapoznanie studentów z zasadami BHP pdf. Podpisanie karty szkolenia

3. Przedstawienie środowiska programistycznego (środowisko programistyczne AVR)

Podstawy przygotowania oprogramowania (instalacja oprogramowania):

Utworzenie pierwszego projektu (tworzenie projektu w Eclipse)

 • Mikroprocesor: ATmega32A
 • Częstotliwość taktowania: 8 000 000 Hz
 • Programator: USBasp

 

4. Pierwszy program (dioda LED)

Podłączyć programator i zasilanie do płytki EDU zgodnie z schematem “Schemat podłączenia zasilania i programatora” dostępnym na stronie: Płytka EDU

Nie podłączać zasilacza do płytki.

Do wyprowadzenia mikrokontolera PD6 należy podłączyć jedną diodę z linijki diodowej według rysunku:

edu-wstep-led
Podłączyć wyprowadzenie PD6 do pierwszej diody (katoda) Upewnić się, że w górnej części (VCC i A) założone są zworki.

 

 

Upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowo, pokazać prowadzącemu w celu sprawdzenia poprawności.

Do utworzonego projektu w kroku wcześniejszym należy dodać plik o nazwie”main.cpp” i typie “Source File”. Zawartość pliku uzupełnić poniższym kodem:

 

Co robi poniższy program?

Skompilować program i wgrać do płytki, co się dzieje?

Zmienić program aby czas włączenia był 3 razy większy niż czas wyłączenia.

 

Zadania na kolejne laboratorium:
 • przeczytanie/utrwalenie wiadomości o pracy w środowisku eclipse i używaniu płytki EDU
 • przypomnienie podstaw języka C++ (typy zmiennych, funkcje, metody statyczne, klasy)
 • zapoznanie z instrukcją do laboratorium 1.1
 • zapoznanie z dokumentacją techniczną mikrokontrolera rozdział 12 “I/O Ports”