Zakres laboratorium:
 1. Szkolenie BHP
 2. Przedstawienie warunków zaliczenia
 3. Przedstawienie środowiska programistycznego
 4. Pierwszy program (dioda LED, przycisk)
1.Szkolenie BHP

Zapoznanie studentów z zasadami BHP pdf. Podpisanie karty szkolenia

2. Przedstawienie warunków zaliczenia (warunki zaliczenia)

Poinformowanie studentów o wymaganiach i sposobie zaliczenia przedmiotu.

3. Przedstawienie środowiska programistycznego (środowisko programistyczne AVR)

Podstawy przygotowania oprogramowania (instalacja oprogramowania):

Utworzenie pierwszego projektu (tworzenie projektu w Eclipse)

 • Mikroprocesor: ATmega32A
 • Częstotliwość taktowania: 8 000 000 Hz
 • Programator: USBasp

 

4. Pierwszy program (dioda LED, przycisk)

Wersja z płytką EDU:

Do wyprowadzenia mikrokontolera PD6 należy podłączyć jedną diodę z linijki diodowej według rysunku:

edu-wstep-led
Podłączyć wyprowadzenie PD6 do pierwszej diody (katoda) Upewnić się, że w górnej części (VCC i A) założone są zworki.

 

 

Upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowo, pokazać prowadzącemu w celu sprawdzenia poprawności.

Do utworzonego projektu w kroku wcześniejszym należy dodać plik o nazwie”main.cpp” i typie “Source File”. Zawartość pliku uzupełnić poniższym kodem:

 

Co robi poniższy program?

Skompilować program i wgrać do płytki, co się dzieje?

Zmienić program aby czas włączenia był 3 razy większy niż czas wyłączenia.

Wersja dla Symulatora:

 • podłączyć diodę LED do nóżki mikrokontrolera PD6,
 • podłączyć przycisk do nóżki mikrokontrolera PD5,
 • przygotować program, który będzie posiadał 3 tryby działania:
  • I tryb (domyślny, po uruchomieniu) – dioda miga z częstotliwością 0,5Hz
  • II tryb – dioda świeci ciągle
  • III tryb – dioda jest wyłączona
 • zmiana trybów następuje przez naciskanie przycisku, należy uwzględnić problem z drganiami styków i długiego przytrzymania przycisku. Jedno przyciśnięcie-> zmiana na kolejny tryb

Tak przygotowany program i symulację należy zapisać i przesłać do prowadzącego przez eportal.

 

Zadania na kolejne laboratorium:
 • przeczytanie/utrwalenie wiadomości o pracy w środowisku eclipse i używaniu płytki EDU
 • przypomnienie podstaw języka C++ (typy zmiennych, funkcje, metody statyczne, klasy)
 • zapoznanie z instrukcją do laboratorium 2.1