1. Wstęp
 2. Laboratorium 2.1 (obsługa portów)
 3. Laboratorium 2.2 (LCD, kalkulator)
 4. Laboratorium 2.3 (przetwornik ADC, regulator)
 5. Laboratorium 2.4 (FLASH, EEPROM)
 6. Laboratorium 2.5 (komunikacja UART)
 7. Laboratorium 2.6 (podsumowanie)
 8. Zaliczenie

 

Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku zajęć laboratoryjnych – stacjonarnych:
 1. W programie laboratorium jest 6 ćwiczeń.
 2. Każde laboratorium oceniane jest osobno, w czasie zajęć należy prezentować prowadzącemu wykonane kolejne zadania.
 3. Na ocenę końcową z laboratorium składa się:
  • 5 najlepszych ocen z ćwiczeń (najgorsza ocena odpada),
  • aktywność na zajęciach – może spowodować podwyższenie oceny końcowej do 5,5
 4. Wolno mieć co najwyżej jedno niezaliczone ćwiczenie (w ramach zasady: najgorsza ocena odpada).
 5. Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych reguł w uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach.
Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku zajęć laboratoryjnych – hybrydowych:
 1. W programie laboratorium jest 6 ćwiczeń.
 2. Na laboratorium w formie stacjonarnej przychodzi tylko połowa grupy według harmonogramu, pozostałe osoby wykonują ćwiczenie na symulatorze w czasie trwania laboratorium pod nadzorem zdalnym prowadzącego.
 3. Ćwiczenia wykonane na symulatorze należy zaprezentować w czasie prowadzonych zajęć, albo przy obecności na zajęciach stacjonarnych.
 4. Wykonany program na symulatorze (program i plik symulacji) należy wysłać w terminie do 5 dni po odbyciu zajęć przez e-portal do prowadzącego.
 5. Każde laboratorium oceniane jest osobno, należy zaprezentować prowadzącemu wyniki wykonanych zadań.
 6. Na ocenę końcową z laboratorium składa się:
  • 5 najlepszych oceny z ćwiczeń (najgorsza ocena odpada),
  • aktywność na zajęciach – może spowodować podwyższenie oceny końcowej do 5,5
  • oceny z testów przeprowadzonych przez system “e-portal”
 7. Wolno mieć co najwyżej jedno niezaliczone ćwiczenie (w ramach zasady: najgorsza ocena odpada).
 8. Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych reguł w uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach.
Harmonogram uczęszczania za zajęcia stacjonarne:
 1. Wstęp: zajęcia wirtualne
 2. Termin 1: osoby: A
 3. Termin 2: osoby: B
 4. Termin 3: osoby: A
 5. Termin 4: osoby: B
 6. Termin 5: osoby: A
 7. Termin 6: osoby: B
 8. Zaliczenie: zajęcia wirtualne/stacjonarne – zależnie od możliwości

 

Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku projektu:
 1. Chęć wykonywania projektu najpóźniej można zgłosić na 2 zajęciach wraz z  proponowanych tematem projektu i wstępną listą funkcji.
 2. Ostateczny temat i listę funkcjonalności projektu (nie ma możliwości zmiany w czasie semestru) z podziałem na funkcje podstawowe, które muszą zostać zrealizowane w celu zaliczenia projektu i funkcje dodatkowe, które mogą spowodować podwyższenie oceny należy przesłać mailem na adres: w.tarnawski@pwr.edu.pl w terminie do 1 tygodnia po odbyciu 2 zajęć laboratoryjnych przez studenta (terminie 2 zajęć zgodnie z planem zajęć).
 3. Projekt należy wykonywać w domu, w razie pojawienia się problemów należy jak najszybciej powiadomić prowadzącego i umówić się na konsultacje. Monitorowanie problemów na bieżąco pozwoli zaliczyć projekt jeśli ostatecznie nie uda się zrealizować założonych funkcji.
 4. W ramach wykonywania projektu należy zgłosić się na 4 laboratorium z krótkim sprawozdaniem lub konsultacje w tym terminie i zaprezentować, co zostało już wykonane (jeśli wystąpią problemy istnieje możliwość niewielkich zmian w założeniach projektu tak aby jego zakończenie zakończyło się sukcesem) – sprawozdanie pośrednie z prac jest obowiązkowe w celu zaliczenia końcowego projektu.
 5. Na ostatnich zajęciach laboratoryjnych należy zaprezentować skończony projekt (przez zajęciami należy wysłać prowadzącemu spakowany projekt – kod źródłowy programu i dokumentacje projektu).
 6. Na podstawie porównania zrealizowanych funkcji z listą funkcjonalności projektu i zastosowanych rozwiązań zostanie wystawiona ocena końcowa.
Literatura pomocnicza:
 1. “Mikrokontrolery AVR – język C : podstawy programowania” Mirosław Kardaś
 2. “Język C : pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych”  Mirosław Kardaś
 3. “AVR : układy peryferyjne” Tomasz Francuz
 4. “Język C dla mikrokontrolerów AVR : od podstaw do zaawansowanych aplikacji” Tomasz Francuz.
Pomocne strony internetowe:
 1. http://kursc.forbot.pl/
 2. http://mikrokontrolery.blogspot.com/
Progi ocen:
 • 5,0 – 95 – 100
 • 4,5 – 85 – 94
 • 4,0 – 75 – 84
 • 3,5 – 65 – 74
 • 3,0 – 55 – 64