Zajęcia stacjonarne:

 • STM32
 • komunikacja UART

 

Zajęcia zdalne:

Zakres laboratorium:
 • zapoznanie się z ekosystemem Arduino
 • obsługa przerwań zewnętrznych
 • poznanie interfejsu transmisji danych UART

 

Środowisko programistyczne: arduino

Jak wyciągnąć plik hex/elf z kompilacji Arduino IDE: link

Zapoznać się z zbiorem funkcji dostępnych w Arduino: link

 

W celu uruchomienia terminala należy kliknąć PPM Arduino i wybrać “Open serial Monitor.”

Zadanie 1 – ocena 3

Zapoznać się z obsługa przerwań w Arduino: link

 • stworzyć symulację z płytką Arduino Uno, dodać dwa przyciski dołączone do pinów 2 i 3, oddać 2 diody LED,
 • utworzyć program, który za pomocą przerwania z przycisku 1 będzie włączył/wyłączał diodę 1,
 • analogicznie do poprzedniego punktu, uruchomić przycisk 2 i diodę 2.

 

Zadanie 2 – ocena 3,5

Zapoznać się z możliwościami biblioteki do komunikacji Serial: link

 • na podstawie programu z zadania 1, należy uruchomić obsługę komunikacji UART,
 • ustawić prędkość komunikacji UART na 9600
 • na początku programu (tylko jeden raz), należy wysłać do terminala napis “Hello world – numer indeksu”, gdzie za napis numer indeksu podstawiamy swój numer,
 • w pętli głównej programu utworzyć licznik zliczający o 1, co 1 sekundę
 • na każdą zmianę licznika powinien zostać przesłany po interfejsie uart napis “dziala: n”, gdzie n to stan licznika,
 • każdy kolejny napis powinien być w nowej linijce,
 • dodać do obsługi przerwań przesyłanie komunikatu po UART o zmianie stanu diody LED.

 

Zadanie 3 – ocena 4

Zapoznać się z kodowaniem znaków ASCII: link

Utworzyć nowy program i skonfigurować komunikację UART jak w zadaniu 2.

 • na początku programu (tylko jeden raz), należy wysłać do terminala napis “Hello world – numer indeksu”, gdzie za napis numer indeksu podstawiamy swój numer,
 • program co 1 sekundę sprawdza czy został wysłane do mikrokontrolera jakiś znak po UART, jeśli tak to odbiera go i wyświetla na ekranie napis “Odebralem: x-nn”, gdzie x to przesłany znak w postaci znaku ASCII, a nn to jego kod liczbowy,czyli dla przesłanego znaku “a” ma zostać wyświetlony komunikat “Odebrałem: a-97”
 • co każde 10 sekund jeśli nie został przesłany jakiś znak, wyświetla na ekranie napis “Czekam na znak, pospiesz się…”
Zadanie 4 – ocena 4,5

Utworzyć program, który oblicza wiek osoby na podstawie wprowadzonego roku urodzenia.

 • Po uruchomieniu program przedstawia się, krótkim komunikatem z nazwą programu i opisem co robi,
 • następnie prosi o podanie roku urodzenia,
 • wczytane dane zamienia na liczbę i dokonuje obliczenia wieku osoby (dla uproszczenia proszę przyjąć rok obecny na 2020),
 • wyświetla na ekranie komunikat, gdzie x to obliczony wiek, a “…” to miejsce na wymyślony komentarz, logiczne dokończenie komunikatu:
  • jeśli wiek <18 – “Masz x lat, ale jesteś …”,
  • dla 18<=wieku < 25 – “Masz x lat, jesteś …”,
  • dla 25<=wieku < 65 – “Masz x lat, czy już …”,
  • dla 65<=wieku – “Masz x lat, czy to już …”,
 • następnie program ponownie rozpoczyna działanie od początku.
Zadanie 5 – ocena 5

Utworzyć program, który na podstawie wprowadzonej daty urodzenia określa czy osoba jest pełnoletnia.

 • program prosi o podanie daty urodzenia w formacie dd.mm.yyyy, czyli 01.05.2000,
 • oblicza czy osoba ma skończone 18 lat, dla uproszczenia proszę przyjąć dzisiejszą datę jako 08.02.2021,
 • wyświetla na ekranie komunikat “Jesteś już pełnoletni.” lub “Jeszcze nie masz 18 lat, musisz poczekać: xxx dni”, gdzie xxx to ilość dni jaka pozostała aby dana osoba osiągnęła pełnoletność.