Zakres laboratorium:
 • zapoznanie się z systemem czasu rzeczywistego FreeRTOS,
 • uruchomienie programu z dwoma zadaniami w systemie FreeRTOS,
 • utworzenie nowych wątków z różnymi priorytetami, zapoznanie się z ustawieniem priorytetów
 • synchronizacja pracy pomiędzy wątkami, wykorzystanie semaforów (wikipedia)
 • zapoznać się z dokumentacją FreeRTOS (semafory binarne, semafory zliczające, funkcje)
Forma oceny-sprawozdanie:
 • sprawozdanie z wykonanych zadań,
 • działania każdego programu należy udokumentować przez wykonanie zrzutu ekranu i wklejenie go do sprawozdania z odpowiednim opisem,
 • odpowiedzi na pytania do zadań należy umieścić w sprawozdaniu,
 • sprawozdanie wysyłamy przez eportal w wyznaczonym terminie i prezentujemy prowadzącemu na zajęciach,
 • na prezentacji sprawozdania należy mieć przygotowane wszystkie programu ze sprawozdania w w celu ich pokazania.
Zadanie 1
 • ściągnąć i uruchomić system czasu rzeczywistego FreeRtos na systemie linux – (link),
 • podmienić plik “main.c” na nowy plik – pliki podmieniamy w katalogu kompilacji dla systemu linux “/FreeRTOS/Demo/Posix_GCC”,
 • uruchomić program i zapoznać się z działaniem przykładowych zadań,
 • utworzyć dwa kolejne zadania tak aby 1 zadanie uruchamiało się, co 1 sekundę, drugie co 5sekund, trzecie co 10sekund i 4zadanie  co 20sekund,
 •  zadania maja wypisywać na ekranie swój numer, kolejny numer wykonania i czas z funkcji “xTaskGetTickCount”.
Zadanie 2
 • skasować w zadaniu pierwszym funkcje “vTaskDelayUntil” i “printf” – zostawić pustą pętle for,
 • ustawić priorytety dla zadań:
  • zadanie 1: priorytet 2
  • zadanie 2: priorytet 3
  • zadanie 3: priorytet 1
  • zadanie 4 priorytet 2
 • jakie zadania się wykonują, jakie są zablokowane dlaczego? Co to jest zagłodzenie wątku?
 • dodać do zadania pierwszego funkcje “vTaskDelayUntil(1)” i funkcję “printf” taka jaka była na początku. Co się zmieniło, dlaczego?
Zadanie 3 – semafory
 • rozpocząć pracę od programu z zadania 1, zmniejszyć czas opóźnienia zadania 4 do 5sekund,
 • utworzyć 1 semafor binarny “xSemaphoreCreateBinary“, co to są semafory binarne, do czego mogą służyć?
 • dodać do zadania 1 funkcję synchronizująca się na semaforze “xSemaphoreTake”, wyświetla napis tylko jak zezwoli semafor,
 • dodać do zadania drugiego funkcję zerującą semafor “xSemaphoreGive”,
 • jak będzie działał program, co ile czasu zostanie wyświetlony napis z wątku 1?
Zadanie 4 – semafory
 • dodać drugi semafor binarny, który będzie blokował zadanie drugie w oczekiwaniu na sygnał od zadania 3,
 • narysować diagram jak teraz zależą wątki od blokad zrobionych przez semafory,
 • co ile  czasu będzie wyświetlany napis z wątku 1?
Zadanie 5 – semafor zliczający
 • rozpocząć pracę od programu z zadania 1, zmienić czas opóźnienia dla zadań 2-4 do 5 sekund,
 • utworzyć semafor zliczający do 10 “xSemaphoreCreateCounting “,
 • ustawić zadanie 1 aby oczekiwało na semafor zliczający,
 • ustawić w zadaniach 2-4 funkcję ustawiającą semafor zliczający,
 • jak będą wykonywać się zadania, w jakim momencie i ile razy wyświetli się napis z zadania 1?
 • problem pakowania paczek-wiele osób pakuje zamówienia a jedna je wysyła – które zadania będą kim?