Zakres laboratorium:
 1. Szkolenie BHP
 2. Przedstawienie warunków zaliczenia
1.Szkolenie BHP

Zapoznanie studentów z zasadami BHP pdf. Podpisanie karty szkolenia

2. Przedstawienie warunków zaliczenia
Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku zajęć laboratoryjnych – zdalnych
 1. W programie laboratorium jest 6 ćwiczeń, które odbywają się w formie zdalnej.
 2. Z każdego laboratorium należ przygotować sprawozdanie.
 3. Sprawozdanie należy wysyłać przez eportal w wyznaczonym terminie.
 4. Działania każdego programu należy udokumentować przez wykonanie zrzutu ekranu i wklejenie go do sprawozdania z odpowiednim opisem.
 5. Odpowiedzi na pytania do zadań należy umieścić w sprawozdaniu.
 6. Sprawozdania prezentujemy prowadzącemu na zajęciach zdalnych.
 7. Na prezentacji sprawozdania należy mieć przygotowane wszystkie programu ze sprawozdania w w celu ich pokazania.
 8. Każde laboratorium oceniane jest osobno.
 9. Na ocenę końcową z laboratorium składa się:
  • 5 najlepszych oceny z ćwiczeń (najgorsza ocena odpada),
  • aktywność na zajęciach – może spowodować podwyższenie oceny końcowej do 5,5
  • oceny z testów przeprowadzonych przez system „e-portal”
 10. Wolno mieć co najwyżej jedno niezaliczone ćwiczenie (w ramach zasady: najgorsza ocena odpada).
 11. Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych reguł w uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach.
Uwagi i informacje o formie zaliczenia w przypadku zajęć laboratoryjnych – hybrydowych:
 1. W programie laboratorium jest 6 ćwiczeń.
 2. Na laboratorium w formie stacjonarnej przychodzi tylko połowa grupy według harmonogramu, pozostałe osoby wykonują ćwiczenie zdalnie w czasie trwania laboratorium pod nadzorem zdalnym prowadzącego.
 3. Ćwiczenia wykonane w formie zdalnej należy zaprezentować w czasie prowadzonych zajęć, albo przy obecności na zajęciach stacjonarnych.
 4. Wykonany program zdalnie należy wysłać w terminie do 5 dni po odbyciu zajęć przez e-portal do prowadzącego.
 5. Każde laboratorium oceniane jest osobno, należy zaprezentować prowadzącemu wyniki wykonanych zadań.
 6. Na ocenę końcową z laboratorium składa się:
  • 5 najlepszych oceny z ćwiczeń (najgorsza ocena odpada),
  • aktywność na zajęciach – może spowodować podwyższenie oceny końcowej do 5,5
  • oceny z testów przeprowadzonych przez system „e-portal”
 7. Wolno mieć co najwyżej jedno niezaliczone ćwiczenie (w ramach zasady: najgorsza ocena odpada).
 8. Zastrzegam sobie prawo do zmiany powyższych reguł w uzasadnionych (indywidualnych) przypadkach.
Progi ocen:
 • 5,0 – 90 – 100
 • 4,5 – 80 – 89
 • 4,0 – 70 – 79
 • 3,5 – 60 – 69
 • 3,0 – 50 – 59