Instrukcja do laboratorium

 

Przygotowanie środowiska do pracy zdalnej:
 1. Zainstaluj oprogramowanie do obsługi maszyny wirtualnej VirutalBox (link)
 2. Pobierz system Linux Debian (link)
 3. Utwórz nowy obraz maszyny wirtualnej i zainstaluj system Debian:
  1. w ustawieniach maszyny wirtualnej należy wybrać “Pamięć/Kontroler: IDE” i dodać obraz “.iso” ściągniętego systemu debian
  2. uruchomić maszynę z obrazem systemu Debian  i rozpocząć instalację, można wszystkie opcje zostawić jako domyślne, hasło ustawić łatwe do wpisywania i zapamiętać
  3. przy ostatnim kroku instalacji “GRUB” należy wskazać miejsce rozruchowe, wybieramy dysk z listy
 4. instalacja “gcc”, uruchamiamy terminal, wpisujemy “su root” podajemy ustawione hasło, wpisujemy “sudo apt-get install gcc -y”

 

Przygotowanie do pracy zdalnej z minikomputerem
 1. Zainstaluj WinSCP (link)
 2. Zainstaluj PuTTY (link)
Przygotowanie do pracy z FreeRTOS na systemie linux:
 1. Instalacja (link)
 2. system FreeRTOS (link)
 3. dokumentacja systemu (link)
 4. książką z opisem funkcji FreeRTOS
 5. dodatkowe materiały: link1, link2