1. Szkolenie BHP

Zapoznanie studentów z zasadami BHP pdf. Podpisanie karty szkolenia

2. Przedstawienie warunków zaliczenia (warunki zaliczenia)

Poinformowanie studentów o wymaganiach i sposobie zaliczenia przedmiotu.

3. Przedstawienie modułu STM32 i jego możliwości.

Szczegółowy opis modułu znajduje się na stronie: zestaw STM32

4. Przedstawienie środowiska programistycznego (STM32CubeIDE)

Utworzenie pierwszego projektu:

 • File->New->STM32 Project
 • wybranie procesora: STM32F411RE
 • wybranie języka programowania C++
 • resztę ustawień pozostawić domyślnych

Konfiguracja podstawowa:

 • System Core->SYS->Debug – ustawić na: Serial Wire
 • na schemacie procesora wybrać pin PA5, ustawić w trybie GPIO_Output, zmienić nazwę na “LED”
 • na schemacie procesora wybrać pin PC13, ustawić w trybie GPIO_Input z podciągnięciem do zasilania (Pull-up), zmienić nazwę na “BUTTON”
 • przechodzimy do zakładki Project Manager/Code Generator i aktywujemy opcję “Generate peripheral initialization….”
 • zapisać zmiany (automatycznie uruchomi się generowanie projektu)

Tworzenie oprogramowania,kompilacja:

 • w utworzonym projekcie otwieramy Core/Src/main.c
 • przechodzimy do funkcji main i szukamy pętli nieskończonej
 • po komentarzu “/* USER CODE BEGIN 3 */” wklejamy kod programu:
 • kompilujemy program (ikona “młotka”), kompilacja musi zakończyć się bez błędów  “Build Finished. 0 errors, 0 warnings”
 • wgrywamy program do mikrokontrolera (ikona “robaka”-Debug), STM32 Cortex
 • jak działa program, czy zgodnie z oczekiwaniami?

Zadanie I:

 • przerobić program aby reagował na wciśnięcie przycisku, wykorzystać funkcję “HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx, GPIO_Pin)”
 • wciśnięty przycisk – dioda LED świeci, puszczony przycisk – dioda LED nie świeci
 • zaprezentować działanie programu prowadzącemu