Alarm samochodowy:

 • zegar aktualnego czasu
  • wykorzystać moduł RTC DS1307 podłączy po I2C
 • odblokowanie na podstawie karty RFID
  • wykorzystać moduł RFID RC522 podłączy po SPI
 • wykrywanie przypadkowego ruchu
  • wykorzystać moduł MPU-6050 podłączy po I2C
 • komunikacja z użytkownikiem za pomocą terminala

Alarm powinien umożliwić:

 • ustawienie aktualnego czasu
 • dodawanie/usuwanie karty RFID z dostępem (2-4 kart)
 • na podstawie odczytów z akcelerometru/żyroskopu wykryć ruch pojazdu
 • jeśli karta nie jest pobliżu alarmu i nastąpił ruch to należy aktywować alarm (wyświetlić na ekranie odpowiedni komunikat)
 • do komunikacji z użytkownikiem wykorzystać UART i terminal na komputerze PC