Interfejs I2C – moduł RTC i pamięć EEPROM

Układy DS1307 i AT24C32  zostały zamontowane na jednej płytce PCB pod nazwą: Moduł RTC DS1307 AT24C32 – dokumentacje techniczne dostępne na stronie: link

Moduł RTC DS1307 – moduł zegara czasu rzeczywistego adres: 0x68

Moduł pamięci EEPROM AT24C32 – moduł pamięci nieulotnej, pozwala przechowywać dane po wyłączeniu zasilania – adres: 0x50

Zadanie 1

o to jest układ RTC? Do czego się go wykorzystuje, gdzie można znaleźć? Do czego służy wyprowadzenie “SQW/OUT”?

Co to jest pamięć EEPROM? Czy różni się od pamięci Flash i RAM? Do czego służą wyprowadzenia A0,A1,A2? Jak działa i co możemy uzyskać za pomocą wyprowadzenia “WP”?

Zadanie 2

Przygotować program, który odczytana datę z układu RTC i wyświetli na terminalu w formacie: 2020-05-14 12:30:20. Program działa ciągle z opóźnieniem 500ms.

Dane zapisywane są w formacie BCD (link1, link2)

Zadanie 3

Przygotować program, który umożliwi ustawienie daty w układzie RTC. Datę wpisujemy na sztywno w kod programu. Ustawioną datę odczytujemy programem z poprzedniego zadania.

Zadanie 4

Przygotować program, który umożliwi odczyt pojedynczej liczby 8-bitowej z podanego adresu pamięci EEPROM.

Zadanie 5

Przygotować program, który umożliwi zapis pojedynczej liczby 8-bitowej do podanego adresu w pamięci EEPROM.