Alarm samochodowy:

  • zegar aktualnego czasu
    • wykorzystać moduł RTC DS1307 podłączy po I2C
  • odblokowanie na podstawie karty RFID
    • wykorzystać moduł RFID RC522 podłączy po SPI
  • wykrywanie przypadkowego ruchu
    • wykorzystać moduł MPU-6050 podłączy po I2C
  • komunikacja z użytkownikiem za pomocą terminala

Alarm powinien umożliwić:

  • ustawienie aktualnego czasu
  • dodawanie/usuwanie karty RFID z dostępem (2-4 kart)
  • na podstawie odczytów z akcelerometru/żyroskopu wykryć ruch pojazdu
  • jeśli karta nie jest pobliżu alarmu i nastąpił ruch to należy aktywować alarm (wyświetlić na ekranie odpowiedni komunikat)
  • do komunikacji z użytkownikiem wykorzystać UART i terminal na komputerze PC