Interfejs SPI – moduł RFID

 

Skonfigurować projekt z płytką Nucleo L432 jak na poprzednich zajęciach i dodatkowo:

  1. obsługa komunikacji po UART (USART2)
  2. dioda LED na pinie PB3
  3. uruchomić interfejs komunikacyjny SPI1 – zakładka “Connectivity”, ustawić SPI1 na Mode Full-Duplex Master, ustawić w Parameter Settings Data Size na 8 Bits
  4. ustawić pin PA5 jako wyjście z pull-UP, nadać nazwę SPI1_CS
  5. zapoznać się z modułem czytnika kart RFID MFRC522: link do dokumentacji
  6. podłączyć czytnik RFID do Nucleo według tabeli:
Opis
Płytka NUCLEO

Moduł RFID-MFRC522

Zasilanie +3.3V

3V3

3.3V

Zasilanie GND

GND

GND
MISO

A5

MISO

MOSI

A6

MOSI

SCK

A1

SCK

CS

A4

SDA

Zadanie 1
  1. wgrać biblioteki do obsługi moduły RFID do projektu (plik “MFRC522.h” do folderu Inc a plik “MFRC522.c” do folderu Src)
  2. dodać do pliku “main.c” funkcję