Interfejs I2C – moduł RTC i pamięć EEPROM

Układy DS1307 i AT24C32  zostały zamontowane na jednej płytce PCB pod nazwą: Moduł RTC DS1307 AT24C32 – dokumentacje techniczne dostępne na stronie: link

Moduł RTC DS1307 – moduł zegara czasu rzeczywistego adres: 0x68

Moduł pamięci EEPROM AT24C32 – moduł pamięci nieulotnej, pozwala przechowywać dane po wyłączeniu zasilania – adres: 0x50