1. strona systemy FreeRTOS: link
  2. dokumentacja systemu: link
  3. książką z opisem funkcji FreeRTOS
  4. dodatkowe materiały: link1, link2