Wykonać zadania:

 • laboratorium 4 – zdalne: link
 • laboratorium 5 – zdalne: link

Do każdego laboratorium osobne sprawozdanie/raport zgodnie z wytycznymi:

 1. Z każdego laboratorium należ przygotować sprawozdanie.
 2. Sprawozdanie należy wysyłać przez eportal w wyznaczonym terminie.
 3. Sprawozdanie wysyłamy jako jeden plik w formacie PDF.
 4. Działania każdego programu należy udokumentować przez wykonanie zrzutu ekranu i wklejenie go do sprawozdania z odpowiednim opisem.
 5. Dołączyć na końcu sprawozdania kodu źródłowego każdego prezentowanego zadania.
 6. Odpowiedzi na pytania do zadań należy umieścić w sprawozdaniu.
 7. Sprawozdania prezentujemy prowadzącemu na zajęciach zdalnych.
 8. Na prezentacji sprawozdania należy mieć przygotowane wszystkie programu ze sprawozdania w w celu ich pokazania.
 9. Każde laboratorium oceniane jest osobno.