Instrukcja wgrywania programu (plik z rozszerzeniem „.hex”) do mikrokontrolera

 

 1. Pobieramy program: STM32 ST-LINK utility
 2. Instalujemy program z ustawieniami domyślnymi. Podłączamy programator za pomocą kabla USB do komputera i instalujemy sterowniki (system sam wykryje podłączone urządzenie i zainstaluje odpowiednie sterowniki).
 3. Podłączamy programator do mikrokontrolera, który chcemy zaprogramować.
 4. Uruchamiamy program „STM32 ST-LINK Utility”, poniżej zaprezentowano okno główne programu.STM32-STlink
 5. Klikamy przycisk oznaczony cyfrą 1 „Connect to the target. Programator nawiązuje połączenie z mikrokontrolerem i jeśli wszystko przebiegło prawidłowo to zostaje załadowany program jaki znajduje się obecnie w mikrokontolerze (podgląd poniżej). Jeśli nie nawiązano poprawnie połączenia to należy:
  1. sprawdzić podłączenie programatora
  2. sprawdzić czy układ mikrokontrolera jest zasilany
  3. odłączyć programator od komputera i zasilanie mikrokontrolera, podłączyć ponownieSTM32-STlink-załadowany
 6. Wybieramy plik jaki chcemy załadować „File->Open file…” (plik musi być z rozszerzeniem „.hex”) lub przycisk oznaczony cyfrą 2 „Open file”.
 7. Programuje układ „Target->Program & Verify…”, w nowym oknie klikamy przycisk „Start”STM32-STlink-program
 8. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo to zobaczymy zielony napis „Verification…OK” jak na zdjęciu poniżej. Oznacza to, że został wgrany prawidłowo nowy program.STM32-STlink-koniec
 9. Jeśli mamy jakieś błędy to należy cofnąć się do kroku 5 i powtórzyć wszystkie operacje.