Można mnie znaleźć:

Pokój 316/C-3

Adres do korespondencji elektronicznej:

w.tarnawski@pwr.edu.pl

 

 

Jestem doktorantem w katedrze Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania działającej na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

W ramach doktoratu zajmuje się algorytmami sterowania dla wielowirnikowych obiektów latających.

Prywatnie zajmuje/interesuje się :

  • projektowaniem układów elektronicznych
  • programowaniem mikrokontrolerów AVR/ARM
  • konsultacjami/doradztwem przy projektach elektronicznych
  • programowaniem w językach: C,C++,C#, PHP
  • budowaniem wielowirnikowców – rozwojem układów sterowania
  • drukiem 3D