Uwagi i informacje o kursie:

 1. W programie laboratorium jest 8 zajęć, gdzie studenci pracują w grupach nad zadanym tematem.
 2. Na 1 zajęciach przedstawiany jest zarys przedmiotu i wyjaśnianie zasady zaliczenia.
 3. Na 2 zajęciach studenci wybierają temat projektu do wykonania.
 4. Na 7 zajęciach studenci przedstawiają wykonane urządzenie i raport końcowy.
 5. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie:
  1. zaangażowania w zajęcia (aktywność)
  2. końcowej funkcjonalności wykonanego urządzenia
  3. raportu/dokumentacji dotyczącej wykonane urządzenia

 

W ramach zajęć laboratoryjnych używany jest sprzęt lutowniczy i inne niebezpieczne narzędzia, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Projekty do realizacji w roku 2019/2020:

 1. Tester szybkości reakcji/refleksu:
  1. bezprzewodowa: przykład
  2. przewodowa: przykład, przykład2
 2. Czujniki automatyki budynkowej
  1. komunikacja WiFi
  2. komunikacja 433/868MHz
  3. komunikacja bluetooth
  4. komunikacja przewodowa
  5. rejestrator danych
 3. Moduły pomiarowe z interfejsem I2C/CAN/RS485
  1. pomiar napięcia 0-60V
  2. pomiar prądu 0-10A
  3. pomiar prądu 0-25mA
  4. rejestrator pomiarów

Dodatkowe materiały dla studentów: