Dodatkowe materiały:
  1. Laboratorium 1.1
  2. Laboratorium 1.2
Podłączyć:
  • 8 x dioda LED do portu D, wykorzystać linijkę diodową (LedBar)
  • podłączyć klawiaturę do portu C (KeyPad) – klawiaturę należy zmodyfikować zgodnie z rysunkiem poniżej (ustawiamy zgodnie z parametrami po lewej stronie):

Zadania na symulatorze:
  1. napisać funkcję setLED(uint8_t led,uint8_t stan), gdzie led to numer diody od 1-8, a stan 1-dioda świeci 0 – dioda nie świeci,
  2. napisać funkcję getButton(), która zwraca numer przyciśniętego przycisku na klawiaturze z zakresu 1-12, oraz numer 13-16 dla dodatkowych przycisków. Informacje o obsłudze klawiatury matrycowej można znaleźć w zadaniu 4 z laboratorium 1.2,
  3. stworzyć program (wykorzystując stworzone funkcje), który po wciśnięciu przycisku 1-8 (z klawiatury spowoduje zaświecenie odpowiedniej diody), ponowne przyciśnięcie przycisku wyłączy diodę, dodatkowo “*” włącza wszystkie diody, “#” wyłącza wszystkie diod led.

 

Zaliczenie:
  1. kod programu i plik symulacji wysłać przez e-portal w odpowiednim terminie,
  2. zaprezentować działanie programu prowadzącemu.