Dodatkowe materiały:
  1. Laboratorium 1.1
  2. Laboratorium 1.2
Zadania na symulatorze:
  1. podłączyć klawiaturę do portu C (KeyPad) i zmodyfikować zgodnie z rysunkiem klawiatury:
  2. podłączyć wyświetlacz LCD według rysunku z paczki (pliki) i sprawdzić działanie przykładowego programu (po uruchomieniu w pierwszej linii LCD będą wyświetlać się kolejne cyfry),
  3. stworzyć program realizujący obsługę kalkulatora, umożliwiającego wprowadzanie liczb od 0-999, wykonującego działania dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz kasowanie obliczeń.

 

Zaliczenie:
  1. kod programu i plik symulacji wysłać przez e-portal w odpowiednim terminie,
  2. zaprezentować działanie programu prowadzącemu.